задълженията за вик услуги не са разноски за общата вещ

1 okt. 2012.

на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян.

.

31.

за местни дейности, като не са включени целеви средства.

Приходите в хазната от осигуровки не са достатъчни за изплащане на пенсиите. Затова през първите девет месеца на годината в бюджета на.

17 sep. 2021.

Изплатените разходи за външни услуги за периода 2016 г. – 2021 г. са в общ размер на 7 826 098 лева, от които най-големи са сумите за.

31 dec. 2021.

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет.

дейност са винаги допълнителни продукти или услуги на тези,

„Най-големият стимул за бизнеса са ефективни и достъпни електронни услуги.

върви към дигитализация не означава просто да го препишем.

добър водопроводчик за Банишора Христо Иванов: Няма добри варианти за кабинет – има лоши, по-лоши и избори – Разговор за втория мандат не е започнал, а ние ще имаме много малко време. Наясно съм, че ситуацията е толкова сложна, че добри решения няма. "За пет години чрез "Ти и Lidl за по-добър живот" дарихме над 915 000 лв. в

Разпореждане от 01.09.2009 Препис да се изпрати на ищеца за становище.

С ответници, които не са кредитори с приети вземания в производството по.

Приходите за централния бюджет, събрани през 2016 г. са 10 325,5 млн. лв.,

за получени от тях доставки на стоки или услуги за изграждане на ВиК системи.

10 jan. 2020.

увреждане на движими и недвижими вещи, смърт и телесни увреждания на.

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.

Тях нито ги е раждало червеното знаме, нито са били на всеки километър. Те дори не могат за разберат тези думи, защото не са гледали.

актовете за имоти – публична общинска собственост са 813 на брой, а за имоти –.

обекти не са извършени значими ремонти, с изключение на сградите на.

Гиздов научава от възпитаници на тъй наречената Школа за павьори в с. Дивля, Радомирско. Голяма част от тях вече не са живи и са малко тези.

задълженията за вик услуги не са разноски за общата вещ. 20.11.2022 от neca. р.о. /ENERGOMONITOR s.r.o./ („ЕНЕРГОМОНИТОР” или „ние”). АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С.

Общото събрание на ВиК – Димитровград прие решение търговското предприятие на дружеството да бъде продадено на ВиК – Хасково. Това съобщи.

Зам.-министърът на образованието: 98% от училищата са готови за отоплителния сезон – Не се предвижда закриване на училища.

Тя добави, че 98% от учебните заведения са готови за отоплителния сезон. Министър Пенов: Търсим решени.

са събрани.

е 32 тона, а за 5-осовите ППС – 40 тона. Преминаването на претоварени превозни средства по републиканските пътища не само е.

225 от Закона за задълженията и договоритс/33Д/ се сключи настоящия.

че дарението и приемането му по никакъв начин не създават каквито и да са.

för 2 dagar sedan.

В България няма система за превантивна подмяна на старата ВиК мрежа.

задълженията за вик услуги не са разноски за общата вещ. Търсене.

11 juli 2018.

Кога не е необходимо искане на съгласие за събиране и обработване на.

комунални услуги (електроразпределителни дружества, ВиК,

В Областна администрация Монтана договори за извършване на услуги от.

Основните разходи за издръжка на администрацията и дейностите по ОМП са за.

Важно е да не даваме пространство за бързите им нападатели и да не сме близо до вратата ни. Трябва да бъдем фокусирани", добави треньорът.

С посочената присъда подсъдимия В.Ш. е признат за виновен в това,

да заплати разноски за изготвяне на експертизи, които не са предмет на обвинението.

но и те не са били информирани за него. "Искам да ви уведомя, че в знак на протест се отказвам от задълженията на председател и излизам от.

По тази логика ,аз или трябва да унищожа МПС-то ,или да продължа да му плащам задълженията ,които не са малки за годината ! Мога ли по съдебен път ,да.

Настоящите условия („Условията“) обхващат използването на потребителските продукти, уебсайтове и услуги.

Microsoft не запазва копие за Вас.

Ако някога сте отваряли Туитър, вероятно сте чували за cancel culture или.

Реакциите са по-скоро хаотични, спорадични, не следват определена.

по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

общата сума на отчетените капиталови разходи и представляват главно разходи, отчетени.

са крайно недостатъчни за носене на бойно дежурство по Air Policing. Световните тенденции показват, че изправността, която може да се поддържа,

бюджети не са част от държавния бюджет, със срок за възстановяване не.

на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на.