индикатори за качество на вик услуги

за формиране на годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услугите за всеки в и. Page 4. К оператор съобразно специфичните обстоятелства по.

18 nov. 2022.

1 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите. Годишният доклад съдържа подробна информация за състоянието на ВиК сектора през.

2. дългосрочните нива на показателите за качество на В и К услугите;.

iD64a – общият брой анализи по физико-химични показатели за качеството на.

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и. Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г., съобщиха от регулатора.

ВиК дружествата купуват ток от свободния пазар. Анализът показва още, че дружествата постигат показателите за качеството на питейните води.

Одиторите провериха действията на ЕС за подобряване на качеството на.

г. с цел подобряване на качеството на ВиК услугите и постигане на стандартите на ЕС.

"Софийска вода" и мажоритарният ѝ собственик "Веолия" (Veolia) кандидатстват за удължаване на концесионния договор със Столична община с още 8 г. До 2034 г. френската компания "Веолия" се ангажира да.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие днес решение, с което одобри Годишния доклад и Сравнителен анализ на ВиК сектора за 2021 г.

20 maj 2020.

Нито едно ВиК дружество с одобрен бизнес план не е изпълнило всички показатели за качество през 2019 г., залегнали в неговия бизнес план.

качествени ВиК услуги на достъпни за потребителите цени. Бяха изработени планови и стратегически документи, формулиращи приоритетите за.

15 aug. 2018.

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн.

Договорните показатели за качество представляват показателите за.

на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които и един от показателите за ефективност ПК4а – "общи.

9 juni 2022.

За постигане на планираните дейности и инвестиции за подобряване на качеството на ВиК услугите, през периода 2022-2026 г. дружеството е.

бетонни отводнителни канали цени Изработката на външните отводнителни канали позволява, с лесни модификации, каналите да бъдат. AlcaPlast отводнителните канали са устойчиви на химикали, „Тези канали за трафик на хора не са само за това, а и за трафик на дрога и канали на терористи“, каза експертът. „Много е важно да се чуе оце. Бетонни отводнителни канали и скари с

(2) По този закон комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите.

показатели за качеството на услугите съгласно поставените в закона и в.

качество на ВиК услуги. 1.1.1. Инвестиции в собствени активи. Планираните инвестиции в собствени активи, обезпечени със собствени средства са.